Filmkritikerprisen i Haugesund til «Thelma»

Filmkritikerprisen under Den norske filmfestivalen i Haugesund gikk til Thelma, regissert av Joachim Trier. Han vant også prisen i 2011, for Oslo, 31. august.

Juryens begrunnelse:

«Årets vinner av Filmkritikerprisen er et usedvanlig og ambisiøst verk som tar utgangspunkt i en situasjon de fleste kan kjenne seg igjen i. Fortellingens søkende hovedperson er på vei ut i voksenlivet for aller første gang, og situasjonen skildres så følsomt at vi som tilskuere følger hver eneste bevegelse med oppsperrede øyne.

Vinneren er en original og gripende sjangerfilm, bevisst sine filmhistoriske røtter. Som et bidrag til tradisjonene den springer ut av, utmerker den seg med sin dype klang og distinkt skandinaviske motiver og symbolikk. Kontrasten mellom utemmet natur og truende byrom, preget av store åpne plasser og streng arkitektur, fanger tittelrollens indre konflikt – som viser seg å romme mer enn man først skulle tro. Eili Harboes rolletolkning fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på juryen, og er en kraftprestasjon vi sent vil glemme.

Det er en stor glede å gi årets Filmkritikerpris til en norsk film: Thelma, regissert av Joachim Trier

Den norske filmkritikerprisen besto i år av et dyptrykk av Ingrid Lilja Arntzen med tittelen «Bli hos meg». Juryen er oppnevnt av Norsk filmkritikerlag og bestod av Mode Steinkjer fra Dagsavisen, Birger Vestmo fra NRK Filmpolitiet og Lars Ole Kristiansen fra Montages.

Tidligere vinnere finner du her.

Juryleder Mode Steinkjers Facebook-oppdatering om tildelingen er her.