Deltagere i Kritikeruken i Haugesund

Hvert år inviteres utenlandske kritikere til Den norske filmfestivalen i Haugesund for å velge en film fra sitt eget land og presentere den før visningen. (Fra og med 2013 avholdt i begrenset omgang, bl.a. med kun nordiske kritikere. Til og med 2005 deltok de også i en paneldiskusjon om den norske filmproduksjonen i det foregående året. Deltagerne hadde da på forhånd fått tilgang til påsyn av et utvalg av produksjonen.) Ordningen ble avviklet fra og med 2015.

Tidligere deltagere har vært:

1998:
Derek Malcolm, England
Deborah Young, USA
Irene Bignardi, Italia
Jean Roy, Frankrike

1999:
Derek Malcolm, England
Sándor KKöröspataki, Ungarn
Mark Duursma, Nederland
Peter Kremski, Tyskland

2000:
Derek Malcolm, England
Bert Rebhandl, østerrike
Angel Comas, Spania
Tereza Brdeckova, Tsjekkia

2001:
Derek Malcolm, England
Luc Chaput, Canada
Grégory Valens, Frankrike
Nenad Dukic, Jugoslavia

2002:
Derek Malcolm, England
Helena Ylänen, Finland
Bo Green Jensen, Danmark
Anita Piotrowska, Polen

2003:
Derek Malcolm, England
Alin Tasciyan, Tyrkia
Sif Gunnarsdottir, Island
Gunnar Rehlin, Sverige

2004:
Derek Malcolm, England
Klaus Eder, Tyskland
Søren Høy, Danmark

2005:
Derek Malcolm, England
Niels Lind Larsen, Danmark
Emma Gray, Sverige
Blanka Elekes-Szentagotai, Ungarn

2006:
Eva af Geijerstam, Sverige
Søren Høy, Danmark
Thomas Waitz, Tyskland

2007:
Derek Malcolm, England
Gunnar Rehlin, Sverige
Maja Bogojevic, Montenegro
Belinda van de Graaf, Nederland

2008:
Derek Malcolm, England
Pamela Biénzobas, Chile
Ruth Pombo, Spania
Antti Selkokari, Finland

2009:
Derek Malcolm, England
Ingeborg Bratoeva, Bulgaria
Matthieu Chereau, Frankrike
Christian Monggaard, Danmark

2010:
Derek Malcolm, England
Maria Kornatowska, Polen
Cornelis Hähnel, Tyskland
Jan Lumholdt, Sverige

2011:
Derek Malcolm, England
Jindriska Blahova, Tsjekkia
Nebojsa Popovic, Serbia
Dominik Kamalzadeh, østerrike

2012:
Nicholas Wennö, Sverige
Bo Green Jensen, Danmark

2013:
Louise Kidde Sauntvedt, Danmark
Malena Janson, Sverige (valgte film, men forhindret fra å komme)

2014:
Jacob Wendt Jensen, Danmark
Hynek Pallas, Sverige

Kritikeruken i Haugesund ble avviklet fra og med 2015.