Bli medlem?

Er du en selvstendig, kritisk og kunnskapsrik filmskribent eller anmelder? Har du lyst til å bli medlem i Norsk filmkritikerlag? Da kan vi tilby deg følgende goder:

  • Et nasjonalt og internasjonalt filmkritikernettverk
  • Mulighet for deltakelse på kurs, seminarer, debattmøter m.m. i lagets regi
  • Mulighet for å delta i kritikerjuryer ved nasjonale og internasjonale filmfestivaler
  • Søketilgang til lagets og statlige stipendordninger
  • Gratis reise og opphold ved Tromsø Internasjonale filmfestival (begrenset antall)

For å kunne søke medlemskap må du ha jobbet regelmessig med filmkritikk eller filmskribentvirksomhet i minst ett år, enten som fast eller frilans.

En søknad om medlemskap må inneholde:

  • (1) Hvor du arbeider med film
  • (2) hvor lenge du har gjort det
  • (3) hvor hyppig du publiserer
  • (4) om og i hvor stor grad du er involvert på produksjonssiden av film (som for eksempel manusforfatter, skuespiller, regissør eller andre fagfunksjoner)
  • (5) 6-7 arbeidsprøver (for eksempel innskannede vedlegg i mail, eller internett-linker til publiserte artikler eller anmeldelser), som helst spenner over hele perioden du har arbeidet

Søknaden vil bli behandlet på neste styremøte i Norsk filmkritikerlag.

Søknad om medlemskap sendes til e-post: filmkritikerlaget@gmail.com