Guri Kulås tildelt Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris

På Norsk filmkritikerlags årsmøte nylig ble Guri Kulås i Klassekampen tildelt Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris. Prisen er en bronsestatuett av en ugle, formgitt av kunstneren Sivert Donali, samt kr. 10.000. Den går annethvert år til en litteraturkritiker og hvert fjerde år til en teater- eller filmkritiker.

Juryen har bestått av de tre siste mottakerne av prisen blant filmkritikerne: Kjetil Lismoen, Einar Guldvog Staalesen og Øyvor Dalan Vik.

Om prisvinneren sier juryen:

Å være filmkritiker er noe som journalister ofte har gjort mellom andre ting i en redaksjon, eller bare for en avgrenset en periode. Det er dessverre få langvarige karrierer. I år ønsker vi å prise en kritiker som har levert godt og mye over tid – og som har fått anledning til å gjøre det av en avis som er villig til å satse.

I flere tiår har prisvinneren levert kritikk og kommentarer av solid kvalitet. Hun har også fulgt filmfeltet over tid med våken journalistikk.

Vi er selvsagt ikke alltid enig med henne, det skulle bare mangle. Men hun har alltid en holdning til filmene, den er ikke likegyldig. Hun har et sett av verdier som hun lar filmene bryne seg på, og det resulterer i vesentlige refleksjoner. 

Hun stiller betimelige og interessante spørsmål ved de valgene film- og serieskaperne tar. Og hun gjør det med lesverdig, språklig presisjon, og dessuten på nynorsk. Hun sitter også på oppsamlet kunnskap som ikke minst kommer til sin rett når hun på kommentarplass gjør leserne kloke på et filmfelt som de siste årene har vært mildt sagt kaotisk.

I en tid da de fleste avisredaksjoner har bygget ned sin kulturdekning har hun holdt stand som ledende anmelder og kommentator i en stadig voksende kulturavis. Hun representerer en sjelden kontinuitet. Hun får plass til å gå i dybden på en måte svært få av de andre riksavisene gir rom for, og hun bruker den plassen bemerkelsesverdig godt. Det er noe det er verdt å fremheve og verne om. Og å sette pris på!

Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris går til Guri Kulås.

Olav Dalgard var kulturarbeider, teatermann, filmskaper og litteraturkritiker. Han skrev den første større teaterhistorien på norsk, og det første norske filmteoretiske arbeidet. Han var litterær konsulent for Det Norske Teateret og laget flere filmer for arbeiderbevegelsen.
Han avsluttet karrieren som litteraturkritiker i Dagbladet og senere Arbeiderbladet på 1960-tallet.

I 2018 ble også Henrik Rytters minnefond innlemmet i prisen – Henrik Rytter var dikter, lyriker og oversetter, og er kanskje mest kjent for å ha kledd over tyve av William Shakespeares stykker i norsk språkdrakt. Samtidig omtales han som språklig og tematisk den viktigste, norske arvtakeren etter Arne Garborg.

Prisen ble første gang delt ut i 1981, og tidligere mottakere er blant andre Elsa Brita Marcussen, Per Haddal, Thor Ellingsen, Tom Egil Hverven, Ida Lou Larsen og Mona Levin.